om

Pronord AS er forvalter av KapNord Fond AS.

Pronord AS har to ansatte med kontorer i Bodø

ansatte

Eirik Sørgård (Eier og daglig leder)

Eirik Alst (Analytiker)

Adresser

Kart

Post: Boks 521, 8001 Bodø
Besøksadresse: Sjøgata 15-17, 4. etg.